Sinhala story Blog

නොවැම්බර් 5, 2011

අපි ජීවත්වන්නෝ -335 මහජන කැමැත්ත දුවන අවදානම් රටාව

Filed under: Uncategorized — sinhalashortstories @ 7:27 පෙ.ව.

දවස් කිහිපයකට පසු,

අන්ද්රෙ ටැගනොව්ගේ ප්රධානියා ඔහුව කාර්යාලය වෙත කැඳවීය. ප්රාධානියා සිහින් උස සිරුරකින් යුතු වූ, හීනියට දිගු වූ යටි රැවුලකින් යුතු වූ, ඉහළින් තිබි සිහින් නැහැයේ අඬු නැති රත්තරන් පැහැති කණ්ණාඩි යුගලක් පැළඳ සිටියෙකි. ඔහු හැඳ සිටියේ මිල අධික බ්ලොන්ඩ්-දුඹුරු පැහැයෙන් වූ විදේශීය සංචාරකයෙක් වෙතින් දැකිය හැකි සූට් කට්ටලයකි. ඇට සැකිල්ලක දැකිය හැකි සිහින් දිගු වූ ඇඟිලි වල පුරුක් ගැට ලොකුවට පෙනුණි. අසාර්ථක විශ්ව විද්යාල මහාචාර්යවරයෙකුගේ පෙනුමක් ඔහු වෙතින් දිස්විය.

“වාඩිවෙන්න,” ප්රධානියා කීවේ ය, ඔහු නැඟිට ගොස් දොර වසා දැමුවේ ය.

අන්ද්රෙ වාඩි විය.

“සුබ පැතුම්, ටැගනොව් සහෝදරයා,” ප්රධානියා කීවේ ය.

අන්ද්රෙ හිස මඳක් වැනීය.

“ඔබ වටිනා වැඩක් කරලා තියෙනවා. පක්ෂයට වැදගත් සේවයක් ලබා දීල තියෙනවා, ටැගනොව් සහෝදරයා. ඔයා මේක ඉදිරිපත් කරන කාලය කවදා වත් මීට වඩා සුදුසු වෙන එකක් නැහැ. ඔයා අපේ අතට දුන්නු නඩුව අපිට අවශ්ය ම වූවක්. අද තියන ආර්ථික දුෂ්කර වාතාවරණය අනුව, මහජන කැමැත්ත දුවන අවදානම් රටාව අනුව, ආණ්ඩුව පෙන්වන්න ඕන මහජනතාවට කවුද ඒ අයගේ දුක්ගැනවිලි වලට වගකියන්න ඕන කියල. ඒක පෙන්වන්න ඕන එයාලට කවදා වත් ඒක අමතක නොවෙන විදියකට. පොළව කොටා දහදිය වගුරන අයගේ ආහාර සලාක ඒ කම්කරුවන් අතට නොලැබෙන විදියට, අරගල-විරෝධී ද්රෝහී කටයුතු වල යෙදෙන කාල්පනිකයන්ව අපි කම්කරු යුක්තියේ සම්පූර්ණ එළියට ගෙනැවිත් පෙන්වන්න ඕන. කම්කරුවන්ට මතක් කරලා දෙන්න ඕන එයාලගෙ පංති හතුරෝ දිවා රෑ ලෝකයේ එකම කම්කරු ආණ්ඩුව අවතක්සේරු කරන්නට වැඩ කරන හැටි ගැන. අපේ දහඩිය මහන්සියෙන් වැඩ කරන කම්කරු සාමූහිකත්වයට අපි පෙන්වා දෙන්න ඕන මේ තාවකාලික දුෂ්කරතා විඳ දරාගන්න ඕන කියල. ආණ්ඩුවට එයාලගෙ සම්පූර්ණ සහයෝගය අවශ්යයයි කියල මේ වේලාවේ. මොකද ආණ්ඩුව එයාලගෙ උවමනාවන් වෙනුවෙන් මේ තරම් බරපතල විරුද්ධවාදීන් හා සටන් වදින නිසා. ඔයාගෙ නඩුව මේක නිසියාකාරව මහජනතාවට පෙන්නුම් කරල දෙයි. මේක ගැන තමයි අද උදේ මා ප්රාව්ඩා පුවත්පතේ කතුවරයා එක්ක කතා කරද්දී කතා වස්තුව වූයේ. අපි මේ ප්රචාරක ව්යාපාරයක් පටන් ගන්න යන්නෙ. මේක අපි උදාහරණයක් හැටියට ගන්නවා. හැම පුවත්පතක ම, හැම සමාජයක ම, හැම මහජන වේදිකාවක ම, මේ පණිවුඩය වෙනුවෙන් අපි මෙහෙයවනවා. එක්සත් සෝවියට් රුසියාවේ හැම තැනක ට ම අපි ‍කොවැලෙන්ස්කි පුරවැසියාගේ නඩුව ප්රචාරය කර යවනවා.”

“කාගේ නඩුව ද, සහෝදරයා?”

“කොවැලෙන්ස්කි පුරවැසියාගේ නඩුව. ඔහ්, ඔව්. සහතිකයෙන් ම, අනික් දේ, අර ඔයා ඔයාගෙ මේ නඩුවේ වාර්තාවට එකතු කළ සියරොව් සහෝදරයාගේ ලියුම – ඒක ද තිබිච්ච එකම කොපිය?”

“ඔව්, සහෝදරයා.”

“කවුද ඔයා හැරෙන්නට ඒක දැක්කෙ?”

“වෙන කවුරුත් නැහැ.”

ප්රධානියා සිය දිගු සිහින් අත් ළං කරගත්තේ ය. ඇඟිලි තුඩු එකට ළං විය. හඬ බාල කල ඔහු “ටැගනොව් ස‍හෝදරයා, ඔයා ඒ ලියුම කියවපු බව අමතක කරන්න.”
අන්ද්රෙ ඔහු දිහා නිහඬව බලා සිටියේ ය.

“මේක ඔයාගෙ වාර්තාව විමර්ශනය කරපු කමිටුවේ ආඥාවක්. මම මේ සම්බන්ධව ඔයා කරපු කාර්ය භාරය අගය කරන නිසා පැහැදිලි කරන්න කාලයක් ගන්නම්. ඔබ පුවත්පත් කියවනවා ද, ටැගනොව් සහෝදරයා?”

“ඔව්, සහෝදරයා.”

“ඔබ දන්නවා ද, මේ දිනවල අපේ ගම්මාන වල සිද්ධ වන්නේ කුමක් දැයි කියා?”

“ඔව්, සහෝදරයා.”

“ඔබ දන්නවා ද, අපේ කම්හල් වල දැන් පවතින මානසික වාතාවරණය?”

“ඔව්, සහෝදරයා.”

“ඔයාට වැටහෙනවා ද, අපේ මහජන මතය ගැන වූ අතිශය වටිනා සමබරතාවය ගැන?”

“ඔව්, සහෝදරයා.”

“එහෙම නම්, මම විස්තර කරන්න අවශ්යග නැහැ ඔබට ඇයි පක්ෂ සාමාජිකයෙකුගේ නම මේ වගේ අරගල විරෝධී කාල්පනිකයෙකු ගැන වූ නඩුවකින් අහක් කරලා තියන්න ඕන අවශ්යතාවය ගැන. ඒක පැහැදිලියි ද?”

“පැහැදිලිව ම, සහෝදරයා.”

“ඔබ ඉතා ප්රවේසම් වෙන්න ඕනා ඔබ පවෙල් සියරොව් සහෝදරයා ගැන කිසිවක් නොදන්නා බව මතකයේ තියාගන්න. මා කියන්න වැටහුනා ද?”

“ඉතා හොඳින්, සහෝදරයා.”

“ආහාර පදනමේ තනතුරෙන් මොරසොව් පුරවැසියා ඉල්ලා අස්වේවි. ඔහු හේතු හැටියට තම රෝගී තත්වය ගැන කියාවි. එයාව මේ නඩුවට ගේන්නෙ නැහැ. මොකද ඒකෙන් අපේ ආහාර පදනම ගැන නරක අදහසක් පිළිබිඹු වෙලා අනවශ්ය ප්රතිචාර බොහොමයක් ඇතිවෙනවා. ඒත් සත්ය වරදකරුවා, මේ කුමන්ත්රණයේ ප්රධාන ජවය වෙන, කොවැලෙන්ස්කි පුරවැසියාව, අද රාත්රියේ අත් අඩංගුවට ගන්නවා. ඒකට ඔබගේ අනුමතය ලැබෙනවා නේද, ටැගනොව් සහෝදරයා?”

“මගේ තත්වය, සහෝදරයා, මට අනුමත කරන්න ඉඩක් දෙන්නෙ නැහැ. මට තියෙන්නෙ ඉහළින් එන අණ බාර ගැනීම පමණයි.”

“ඉතා හොඳින් කියුවා, ටැගනොව් සහෝදරයා. සහතිකයෙන් ම, කොවැලෙන්ස්කි පුරවැසියා තමයි ඒ ආහාර කඩයේ නීතියෙන් ලියාපංදිචි වූ එකම අයිතිකරුවා වෙන්නේ. අපි සොයා බැලුවා. ඔහු උප්පත්තියෙන් රදළයෙක්. අරගල විරෝධී කටයුතු කරපු ඔහුගේ පියාවත් වෙඩි තබා මරා දමා තියනවා. ඔහුව මීට කළිනුත් අත් අඩංගුවට ගත් අයෙක්. නීති විරෝධී ලෙසින් රටෙන් පැනලා යන්න හදපු නිසා. අපේ වැඩ කරන සෝවියට් ජනතාව තම පරම හතුරන් යැයි දන්නා පංතියේ ජීවත්වන සංකේතයක්. අපේ වැඩ කරන මහත් ජනතාව, භාණ්ඩ හිඟය නිසා යුක්ති සහගතව කෝපාවිෂ්ට වෙලා, පැය ගණන් අපේ සමූපාකාර වල පෝලිම් වල හිටගෙන ඉඳලා, මූලික අවශ්යතා පවා නැති නිසා, දැන් දැන ගනියි කාට ද තමන්ගේ දුෂ්කරතා වලට දෝෂාරෝපණය පැවරිය යුත්තේ කියා. අපේ ආර්ථික ජීවිතයේ හදවත මැද්දට කවුද මාරාන්තක පහරක් දෙන්නේ කියා ඔවුන් දැන ගනියි. කෑදර, සූරාකන රදළ පරම්පරාවේ අන්තිමයා ඔහුගේ සෑම පංති සාමාජිකයෙක් වෙනුවෙන් ගෙවිය යුතු වන්දිය ගෙවාවි.”

“ඔව්, සහෝදරයා. මහජන නඩුවක්. පත්තර වල සිරස්තල එක්ක. උසාවියේ මයික්රෆෝනයන් ඇතිව?”

“හරියට ම හරි, ටැගනොව් සහෝදරයා.”

“කොවැලෙන්ස්කි පුරවැසියා වැඩිපුර කතා කළොත්, මයික්රිෆෝනයට පමණට වඩා ළං වුනොත් මොකද වෙන්නෙ? එයා නම් සඳහන් කළොත් මොකද වෙන්නෙ?”

“ඔහ්, බය වෙන්න එපා, ටැගනොව් සහෝදරයා. ඒ රදළ මිනිස්සු හසුරුවන්න පහසුයි. එයා කිව යුතු දේ පමණක් කියවා ගන්න ඔහුට ජීවිත දානය ලැබෙන බව පොරොන්දු වෙනවා. ඔහුගේ මරණ දණ්ඩ නියමය ඇහෙද්දී ත් ඔහු විශ්වාස කරයි ඔහුට අභය දානය ලැබෙනවා කියල. කෙනෙකුට පොරොන්දු දෙන්න පුළුවන්, ඔයා දන්නවා. ඒවා හැම තිස්සෙ ම රකින්න කෙනෙකුට අවශ්ය නැහැ.”

“ඉතින් ඔහු වෙඩි තියන අය ඉදිරියේ හිටගෙන සිටිය දී, එතකොට මයි‍ක්රෆෝනයක් ළඟ පාතක නැහැ?”

“අන්න හරි.”

“එහෙම නම්, සහතිකයෙන් ම, අර නම නොකියන අයගේ සේවයට ඔහු පිවිසෙද්දී, ඔහුට රැකියාවක් තිබ්බෙ නැති බවත්, ඔහු සාගතයෙන් පෙළුන බවත් සඳහන් කරන්න අවශ්ය නැහැ.”

“ඒ මොකක් ද, ටැගනොව් සහෝදරයා?”

“පොඩ්ඩක් උදව් කරන යෝජනාවක්, සහෝදරයා. අතේ සතයක් නැති රදළයෙක් කොහොම ද එයාගෙ දෑත් අපේ ආර්ථික ජීවිතයේ හදවත මැද්දට දා ගත්තෙ කියන එක පැහැදිලි කරද්දි වැදගත් වූවක්.”

“ටැගනොව් සහෝදරයා, ඔබට අපූර්ව හැකියාවක් තියෙනවා වේදිකාවක කතා පවත්වන්න. පමණට වඩා වැඩි අපූර්ව හැකියාවක්. ඒක හැම විටම රහස් පොලීසියේ එජන්තවරයෙකුට හොඳ ලක්ෂණයක් නෙවෙයි. ඔයා ප්රවේසම් වෙන්න ඕන ඒක පමණට වඩා අගය කරලා ඔබව හොඳ තනතුරකට මාරු කරලා යවන්න ඉඩ තියෙන එක ගැන -සමහර විට තුර්කිස්තානයට එහෙම. ඒ වගේ පළාතක දී ඔබට ඔය හැකියාව මනාව පෙන්නුම් කරන්න සම්පූර්ණ අවස්ථාවක් ලැබේවි. හරියට ට්රොට්ස්කි සහෝදරයාට වගේ.”

“මම රතු හමුදාවේ ට්රොට්ස්කි සහෝදරයා යටතේ සේවය කරලා තියනවා.”

“මම ඒක වැඩිය මතක් කරන්නෙ නැහැ, ටැගනොව් ස‍හෝදරයා, මම ඔබ නම්.”

“නැහැ, සහෝදරයා. මම මගේ මුළු උත්සාහය යොදන්නම් අමතක කරන්න.”

“අද රෑ හයට, ටැගනොව් සහෝදරයා. ඔයා කොවැලෙන්ස්කි පුරවැසියාගේ කාමරයට වාර්තා කරන්න ඕන. අමතර සාක්ෂි හෝ මේ නඩුවට අදාල වෙනත් ලියවිලි හොයන්න. එවිට ඔබ කොවැලෙන්ස්කි පුරවැසියා අත් අඩංගුවට ගන්න ඕන.”

“ඔව්, ‍සහෝදරයා.”

“එච්චරයි, ටැගනොව් සහෝදරයා.”

“ඔව්, සහෝදරයා.”
*

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න »

තවමත් ප්‍රතිචාර නොමැත.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

WordPress.comහි බ්ලොග් සටහනක්.

%d bloggers like this: